Zum Inhalt springen

Logopedia en il sectur tempriv

La logopedia en il sectur tempriv sa drizza ad uffants avant l'entrada en scolina che na discurran anc betg, che han cumenzà a discurrer cun retard u che han difficultads da discurrer.  

 

Logopedia en il sectur tempriv